چگونه اکانت جیمیل خود را حذف کنیم

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

Google به شما اجازه می دهد قبل از حذف دائمی حساب خود، داده های خود را ذخیره کنید.

How To Delete Your Gmail Account Tech Insider 1:

To delete your Gmail account, log in to Google and go to https://myaccount.google.com/delete-services-or-account

Google allows you to save your data before permanently deleting your account. To do this:
1. Login to your Google account.
2. Go to the highlighted site https://myaccount.google.com/delete-services-or-account.
3. Select "Export your data."
4. Check the data you’d like to save
5. Hit “Next Step”
6. Click the dropdown next to “Send download via link”
7. Select the frequency
8. Use the dropdown to select the file type and size you want, and click “Create Export”

You’ll get an email when the export is complete, which can take a few hours or days.

لینک های دانلود حجم فایل: 3.0MBhow-to-delete-your-gmail-account-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط