نحوه دانلود نقشه های Minecraft

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این آموزش گام به گام در مورد نحوه دانلود و افزودن نقشه به بازی Minecraft خود را دنبال کنید.

How To Download Minecraft Maps Tech Insider 3:14

0:00 Intro
0:05 Finding a map
0:38 Downloading and extracting
0:56 Adding the maps to Minecraft
2:25 Finding new map in Minecraft

Follow this step-by-step tutorial on how to download and add maps to your Minecraft game.

لینک های دانلود حجم فایل: 18.0MBhow-to-download-minecraft-maps-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط