نحوه دادن Robux به افراد در Roblox

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

نحوه انتقال Robux را در Roblox به بازیکن دیگری بیاموزید.

How To Give Robux To People On Roblox Tech Insider 2:51

0:00 Intro
0:14 Choosing sellable object
0:30 Deleting item from inventory
0:48 Buying item for group
1:11 Setting up one-time payment
2:00 Choosing who receives funds
2:25 Determining Robux distribution

Find out how to transfer Robux in Roblox to another player. Roblox will not allow you to directly transfer Robux to another account, so instead we will distribute funds from a sellable group item. See how to transfer Robux to another group member using this method.

لینک های دانلود حجم فایل: 5.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-give-robux-to-people-on-roblox-git.ir.mp4 how-to-give-robux-to-people-on-roblox-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط