چگونه یک سرور Discord بسازیم

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه سرور خود را بسازید، دوستان خود را دعوت کنید، کانال های جدید بسازید، دسته بندی کنید و نقش های سرور ایجاد کنید.

How To Make A Discord Server Tech Insider 3:5

0:00 Intro
0:12 Creating your server
0:50 Inviting your friends
1:17 Making a voice or text channel
1:40 Creating a category
2:03 Creating server roles

Follow this tutorial to get started making a Discord server. We will show you how to create your server, invite friends, make new channels, create categories, and create server roles.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط