چگونه یک سرور Discord بسازیم

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه سرور خود را بسازید، دوستان خود را دعوت کنید، کانال های جدید بسازید، دسته بندی کنید و نقش های سرور ایجاد کنید.

How To Make A Discord Server Tech Insider 3:5

0:00 Intro
0:12 Creating your server
0:50 Inviting your friends
1:17 Making a voice or text channel
1:40 Creating a category
2:03 Creating server roles

Follow this tutorial to get started making a Discord server. We will show you how to create your server, invite friends, make new channels, create categories, and create server roles.

لینک های دانلود حجم فایل: 13.0MBhow-to-make-a-discord-server-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط