چگونه صدای اندروید خود را بلندتر کنیم

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این ویدئو روش های مختلفی را برای بلندتر کردن صدای اندروید به شما نشان می دهد.

How To Make Your Android Louder Tech Insider 2:6

0:00 Intro
0:08 Adjust volume limiter
0:31 Adjust equalizer settings
0:55 Adjusting Android’s position
1:15 Use headphones or earbuds
1:30 Place phone in bowl
1:45 Use external speakers

This video will show you different ways to make your Android’s volume louder.

لینک های دانلود حجم فایل: 13.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-make-your-android-louder-git.ir.mp4 how-to-make-your-android-louder-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط