نحوه گرفتن اسکرین شات در مک

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

برای یادگیری روش ها و میانبرهای مختلف برای گرفتن اسکرین شات در مک، این آموزش را تماشا کنید.

How To Screenshot On A Mac Tech Insider 3:43

0:00 Intro
0:11 Taking a screenshot with the screenshot menu
1:34 Screenshot highlighted section or window
2:37 Screenshot of the entire screen
3:11 Screenshot of the touch bar

Watch this tutorial to learn the different ways and shortcuts to take a screenshot on a Mac.

لینک های دانلود حجم فایل: 9.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-screenshot-on-a-mac-git.ir.mp4 how-to-screenshot-on-a-mac-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط