نحوه گرفتن اسکرین شات در ویندوز - 4 روش مختلف (2021)

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

چندین گزینه آسان برای گرفتن اسکرین شات در ویندوز 10 وجود دارد. در اینجا نحوه اسکرین شات گرفتن با استفاده از Print Screen، Snipping Tool، Snip & Sketch و Game Bar را توضیح می دهیم.

How To Screenshot On Windows — 4 Different Ways (2021) Tech Insider 3:25

0:00 Intro
0:15 Screenshot using Print Screen (PrtScn)
1:09 Screenshot using the Snipping Tool
2:19 Screenshot using Snip & Sketch
2:43 Screenshot using Game Bar

There are several easy options for capturing a screenshot on Windows 10. Here we cover how to screenshot using Print Screen, the Snipping Tool, Snip & Sketch, and Game Bar.

لینک های دانلود حجم فایل: 13.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-screenshot-on-windows-4-different-ways-2021-git.ir.mp4 how-to-screenshot-on-windows-4-different-ways-2021-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط