نحوه فروش در eBay

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

برای یادگیری نحوه فروش یک کالا در eBay، این آموزش را تماشا کنید.

How To Sell On eBay Tech Insider 9:40

0:00 Intro
00:16 Connecting your PayPal
01:21 Listing an item
03:10 Adding auction details
05:40 Listing a Buy It Now
06:11 Adding shipping details
06:47 Adding promotions
07:42 Receiving messages
08:19 Shipping your item

Watch this tutorial to learn how to sell an item on eBay. You will learn how to list an item, the different listing options, shipping your item, and more.

لینک های دانلود حجم فایل: 31.0MBhow-to-sell-on-ebay-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط