چگونه سلول های اکسل را به ستون تقسیم کنیم

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

برای یادگیری نحوه تقسیم داده ها در سلول ها به دو یا چند ستون در Microsoft Excel با استفاده از جداکننده ها و روش های عرض ثابت، این آموزش را تماشا کنید.

How To Split Excel Cells Into Columns Tech Insider 2:35

0:00 Intro
0:12 Delimiters method
1:31 Fixed width method

Watch this tutorial to learn how to split data in cells into two or more columns in Microsoft Excel using the delimiters and fixed-width methods.

لینک های دانلود حجم فایل: 8.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیبرای مشاهده لینک دانلود وارد حساب کاربری خود شوید. ورود عضویت

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط