نحوه استریم در Twitch با OBS

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

می توانید با استفاده از OBS در Twitch استریم کنید.

How To Stream On Twitch With OBS Tech Insider 3:5

0:00 Intro
0:19 Set up a main gaming screen
2:10 Basic Twitch stream settings

You can stream on Twitch using OBS. Follow this tutorial to learn how.

لینک های دانلود حجم فایل: 8.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-stream-on-twitch-with-obs-git.ir.mp4 how-to-stream-on-twitch-with-obs-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط