چگونه از نیش مار زنده بمانیم

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

بیشتر مارها تنها در صورت مزاحمت به شما حمله می کنند، اما مارها می توانند شما را گاز بگیرند و سم آنها می تواند کشنده باشد. ما با فرانک تی. بربرینک، متصدی دپارتمان هرپتولوژی در موزه تاریخ طبیعی آمریکا و کایوت پترسون، مجری کانال Brave Wilderness در YouTube صحبت کردیم تا بدانیم اگر یکی از آنها نیش خود را در شما فرو برد، باید چکار کنید.

How To Survive A Snake Bite Tech Insider 5:21

Most snakes will only attack you if you get in their way, but snakes can bite you and their venom can be deadly. We spoke with Frank T. Burbrink, Associate Curator in the Department of Herpetology at the American Museum of Natural History and Coyote Peterson, host of the Brave Wilderness channel on YouTube, to find out what to do if one of them sinks its fangs into you.

لینک های دانلود حجم فایل: 37.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-survive-a-snake-bite-git.ir.mp4 how-to-survive-a-snake-bite-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط