نحوه گرفتن اسکرین شات در iPad

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

برای مشاهده نحوه گرفتن اسکرین شات در iPad و پیدا کردن آن، این آموزش را تماشا کنید.

How To Take A Screenshot On iPad Tech Insider 1:14

Watch this tutorial to see how to take a screenshot on your iPad and find it.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط