نحوه تست سرعت اینترنت

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

در اینجا راهی سریع و آسان برای آزمایش سرعت اینترنت خود با استفاده از Google و رایانه ارائه شده است.

How To Test Internet Speed Tech Insider 1:14

0:00 Intro
0:05 Typing internet speed test
0:13 Running speed test
0:29 Getting results for Mbps
0:55 What is fast for internet

Here is a quick and easy way to test your internet speed using Google and your computer.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط