چگونه از Audacity استفاده کنیم

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

در این ویدیو یاد می گیرید که چگونه آهنگی را در Audacity ضبط کنید و چگونه تنظیمات مفیدی را اضافه کنید که صدای شما را بهتر کند.

How To Use Audacity Tech Insider 5:50

0:00 Intro
0:09 Creating or saving a project
0:29 Choosing your audio input
01:05 Choosing your audio output
01:19 Recording
02:13 Editing tracks
2:37 Balancing levels
3:02 Noise reduction
3:53 Bass and treble boost
4:30 Compressor
4:55 Normalizing audio
5:15 Exporting audio

In this video, you will learn how to record a track on Audacity and how to add some helpful settings that will make your audio sound better.

لینک های دانلود حجم فایل: 27.0MBhow-to-use-audacity-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط