نحوه استفاده از Bumble

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

Bumble یک برنامه دوستیابی محبوب است که حالت های مختلفی را برای یافتن دوستان و شبکه های شغلی نیز ارائه می دهد. برای یادگیری نحوه استفاده از این برنامه، این ویدیو را تماشا کنید.

How To Use Bumble Tech Insider 2:21

0:00 Intro
0:10 Creating a profile
0:30 Date Mode
1:30 BFF Mode
1:43 Bizz Mode

Bumble is a popular dating app that also offers different modes for finding friends and career networking. Watch this video to learn how to use the app.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط