نحوه استفاده از Bumble

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

Bumble یک برنامه دوستیابی محبوب است که حالت های مختلفی را برای یافتن دوستان و شبکه های شغلی نیز ارائه می دهد. برای یادگیری نحوه استفاده از این برنامه، این ویدیو را تماشا کنید.

How To Use Bumble Tech Insider 2:21

0:00 Intro
0:10 Creating a profile
0:30 Date Mode
1:30 BFF Mode
1:43 Bizz Mode

Bumble is a popular dating app that also offers different modes for finding friends and career networking. Watch this video to learn how to use the app.

لینک های دانلود حجم فایل: 5.0MBhow-to-use-bumble-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط