نحوه استفاده از Chromecast (2021)

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

از این راهنما برای دریافت تمام اطلاعاتی که برای راه اندازی و استفاده از Google Chromecast خود نیاز دارید، استفاده کنید.

How To Use Chromecast (2021) Tech Insider 3:32

0:00 Intro
0:10 Plugging in
0:26 Setting up Google Home app
1:10 Adding services to Chromecast

Use this guide in order to get all the info you need to set up and use your Google Chromecast. We use a 3rd Generation Chromecast in this video. You will learn how to plug in the device, set up the Google Home app, and add services.

لینک های دانلود حجم فایل: 10.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-use-chromecast-2021-git.ir.mp4 how-to-use-chromecast-2021-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط