نحوه استفاده از Filmora Video Editor

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این آموزش را تماشا کنید تا با اصول ویرایش با استفاده از نرم افزار Filmora آشنا شوید.

How To Use Filmora Video Editor Tech Insider 4:49

00:00 Intro
00:15 Opening a project
00:38 Importing media
00:54 Navigating the timeline
01:45 Editing on the timeline
02:29 Adjusting clip properties
03:16 Adding titles
04:02 Adding effects
04:17 Exporting videos

Watch this tutorial to learn the basics of how to edit using the software Filmora.

لینک های دانلود حجم فایل: 21.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-use-filmora-video-editor-git.ir.mp4 how-to-use-filmora-video-editor-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط