نحوه استفاده از Google Calendar

دسته بندی ها: کانال Tech Insider ، سرویس های گوگل

در اینجا همه چیزهایی که برای شروع استفاده از تقویم Google باید بدانید آورده شده است. شما نحوه افزودن رویدادها، دعوت افراد به رویدادها و اشتراک گذاری تقویم را خواهید آموخت.

How To Use Google Calendar Tech Insider 7:45

0:00 Intro
0:09 Opening Google Calendar
0:47 Adding an event
3:07 Viewing your calendar
4:41 Inviting people to your event
5:17 Editing and deleting an event
6:31 Creating and sharing calendars

Here's everything you need to know to get started using Google Calendar. You will learn how to add events, invite people to events, and share calendars.

لینک های دانلود حجم فایل: 12.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-use-google-calendar-git.ir.mp4 how-to-use-google-calendar-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط