نحوه استفاده از Google Hangouts

دسته بندی ها: کانال Tech Insider ، سرویس های گوگل

برای آشنایی با نحوه استفاده از Google Hangouts و تماس ویدیویی در Google Meet، این آموزش را تماشا کنید.

How To Use Google Hangouts Tech Insider 8:9

0:00 Intro
0:19 Launching Google Hangouts
0:50 Messaging
1:33 Phone calls
2:36 Video calls using Google Meet
4:17 Sharing your screen
4:44 Using Hangouts on mobile
6:32 Using Meet on your mobile

Watch this tutorial to learn how to use Google Hangouts and video call on Google Meet.

لینک های دانلود حجم فایل: 27.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیبرای مشاهده لینک دانلود وارد حساب کاربری خود شوید. ورود عضویت

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط