نحوه استفاده از Google Slides

دسته بندی ها: کانال Tech Insider ، سرویس های گوگل

برای آموزش نحوه استفاده از Google Slides، این آموزش را تماشا کنید.

How To Use Google Slides Tech Insider 5:22

0:00 Intro
0:22 Creating a presentation
00:58 Formating a presentation
01:36 Navigating Google Slides
02:45 Adding media
03:27 Adding animation
04:39 Presenting and exporting

Watch this tutorial to learn how to use Google Slides.

لینک های دانلود حجم فایل: 19.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-use-google-slides-git.ir.mp4 how-to-use-google-slides-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط