نحوه استفاده از HitFilm Express

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

برای یادگیری اصول ویرایش در HitFilm Express، این آموزش را تماشا کنید.

How To Use HitFilm Express Tech Insider 5:16

00:00 Intro
00:15 Setting up a project
00:50 Importing media
01:12 Editing on the timeline
02:29 Adjusting audio
02:48 Adjusting video controls
03:06 Adjustingeffects and transitions
03:48 Adding titles
04:28 Exporting

Watch this tutorial to learn the basics of editing in HitFilm Express. You will learn how to import media, adjust audio, add titles, and export.

لینک های دانلود حجم فایل: 22.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-use-hitfilm-express-git.ir.mp4 how-to-use-hitfilm-express-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط