نحوه استفاده از iMovie

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

برای یادگیری اصول اولیه استفاده از iMovie، این آموزش را تماشا کنید. شما یاد خواهید گرفت که چگونه فیلم خود را وارد، ویرایش و ارسال کنید.

How To Use iMovie Tech Insider 7:21

0:00 Intro
00:17 Importing footage
01:03 Adding media to the timeline
02:23 Cutting footage
02:59 Splitting footage
03:28 Adding music
04:32 Adding transitions
05:20 Adding text
06:00 Color correction
06:29 Exporting file

Watch this tutorial to learn the basics of using iMovie. You will learn how to import, edit, and export your footage.

لینک های دانلود حجم فایل: 22.0MBhow-to-use-imovie-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط