نحوه استفاده از OneNote

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

در اینجا یک راهنمای مبتدی در مورد نحوه استفاده از OneNote، برنامه یادداشت برداری مایکروسافت آورده شده است.

How To Use OneNote Tech Insider 7:6

0:00 Intro
0:10 Creating a notebook
0:38 Creating a section
01:17 Adding a page
01:41 Creating a subsection
02:15 Editing notes
2:54 Adding a link
3:22 Using the tags tool
3:59 Scanning a document
4:36 Making an audio recording
4:56 Using a Stylus on OneNote
6:01 Using the immersive reading feature
6:31 Sharing your notes

Here is a beginner's guide on how to use OneNote, Microsoft's note-taking program. It will show you how to get started with creating your first notebook and how to share your notes with others.

لینک های دانلود حجم فایل: 34.0MBhow-to-use-onenote-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط