نحوه استفاده از QuickBooks

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

برای آموزش نحوه استفاده از QuickBooks این ویدیو را تماشا کنید. برخی از ویژگی هایی که به آنها خواهیم پرداخت شامل ایجاد فاکتور، پرداخت قبوض و مدیریت مالیات است.

How To Use QuickBooks Tech Insider 5:55

0:00 Intro
00:15 Creating an invoice
00:51 Organizing transactions
02:01 Adding an expense
02:26 Adding and paying bills
03:32 Manage employees
04:07 Producing a report
04:49 Manage taxes

Watch this tutorial to learn how to use QuickBooks. Some features we will cover include creating an invoice, paying bills, and managing taxes.

لینک های دانلود حجم فایل: 27.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-use-quickbooks-git.ir.mp4 how-to-use-quickbooks-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط