نحوه استفاده از Shotcut Video Editor

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

برای یادگیری نحوه استفاده از video editor ShotCut رایگان، این آموزش را تماشا کنید.

How To Use Shotcut Video Editor Tech Insider 3:42

0:00 Intro
00:17 Setting up a project
00:40 Adding media
01:08 Adding clips to your timeline
01:42 Editing on the timeline
02:25 Adding multiple tracks
02:52 Exporting video

Watch this tutorial to learn how to use the free video editor ShotCut.

لینک های دانلود حجم فایل: 19.0MBhow-to-use-shotcut-video-editor-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط