نحوه استفاده از ویژگی 'Only You' در Spotify

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

"Only You" یک ویژگی شخصی در Spotify است که روابط منحصر به فردی بین هنرمندان، ژانرها و آهنگ هایی که گوش می دهید فراهم می کند.

How To Use Spotify's 'Only You' Feature Tech Insider 2:5

0:00 Intro
0:14 Finding 'Only You'
0:40 Functionality
0:53 Dinner party
1:18 'Only You' slideshow
1:28 'Only You' hub

'Only You' is a personalized feature on Spotify that provides unique relationships between artists, genres, and songs that you listen to. It will even come up with your own musical astrology readings. Here's how to access and use the feature.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط