چگونه صفات عالی را استفاده کنیم (Best, Greatest, Most...) | گرامر پایه انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

در این درس گرامری شما یاد می‌گیرید که چگونه از صفات عالی استفاده کنید.

How to use Superlative Adjectives (Best, Greatest, Most…) - Basic English Grammar Learn English with EnglishClass101.com 8:38

In this English grammar lesson you will learn how to correctly use English superlative adjectives (the best, the greatest, the most beautiful etc…). With this video you will be able to able to improve your English grammar. Are you ready to avoid doing common English mistakes?

Our English host gives you easy to understand explanations. This is THE FASTEST way to easily take your English ability to the next level!

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط