نحوه استفاده از واتس اپ

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

در این ویدیو نحوه استفاده از واتس اپ نمایش داده شده است.

How To Use WhatsApp Tech Insider 3:41

0:00 Intro
0:03 Installing WhatsApp on a Mobile Device
0:46 Main WhatsApp Page Overview
0:54 Sending a Text, Photo, or Video Message
1:28 Sending a Audio Message
1:50 Making a Phone or Video Call
2:16 Making a Group Chat
2:44 Updating a Status
2:58 Installing WhatsApp on a Computer

لینک های دانلود حجم فایل: 6.0MBhow-to-use-whatsapp-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط