نحوه استفاده از Zelle

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

برای آموزش نحوه استفاده از Zelle، سرویس انتقال رایگان پول، این آموزش را تماشا کنید.

How To Use Zelle Tech Insider 2:9

0:00 Intro
0:30 Getting started
0:53 Sending money
1:35 Requesting money

Watch this tutorial to learn how to use Zelle, the free money transferring service.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط