چگونه می توانیم بدون زباله زندگی کنیم

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

اگر ما در یک اقتصاد مدور زندگی می کردیم، بشریت می توانست عاری از زباله باشد. در اینجا نحوه کار آن آمده است.

How We Could Live Waste Free Tech Insider 3:18

Humanity could be waste-free if we lived in a Circular Economy. Here's how it would work.

لینک های دانلود حجم فایل: 20.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-we-could-live-waste-free-git.ir.mp4 how-we-could-live-waste-free-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط