چگونه داده های موقعیت مکانی شما می توانند به ردیابی و توقف گسترش COVID-19 کمک کنند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

آزمایش، ردیابی و درمان در مورد همه‌گیری کروناویروس به سه کلمه اصلی تبدیل شده‌اند، اما وقتی صحبت از توقف موج دوم موارد COVID-19 می‌شود، ردیابی ممکن است کلید اصلی باشد.

How Your Location Data Can Help Track And Stop The Spread Of COVID-19 Tech Insider 8:24

Test, trace, and treat have become three major words when it comes to the coronavirus pandemic, but when it comes to stopping a second wave of COVID-19 cases, tracing might be the key. But while other countries have aggressively traced new cases, the United States is still behind, even though companies have access to location data that could help.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط