ضمایر نامعین: someone/anyone/everyone | گرامر پایه انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

در این درس گرامری، یاد می‌گیرید که چگونه از ضمایر نامعین مثل someone, anyone و everyone, somebody, anybody, everybody استفاده کنیم.

Indefinite Pronouns: someone/anyone/everyone - Basic English Grammar Learn English with EnglishClass101.com 9:12

In this English grammar lesson you will learn how to use indefinite pronouns like someone, anyone and everyone or somebody, anybody and everybody. This is the best place to start learning the English language and improve your speaking skills.

Our English host gives you easy to understand explanations. This is THE FASTEST way to easily take your English ability to the next level!

لینک های دانلود حجم فایل: 29.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیبرای مشاهده لینک دانلود وارد حساب کاربری خود شوید. ورود عضویت

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط