آموزش ITIL

دسته بندی: مباحث عمومی

معرفی ITIL

ITIL یک فریمورک است که بهترین دستورالعمل های کاربردی را برای تمام جنبه های مدیریت خدمات ارائه می دهد. ITIL طیف کاملی از مردم، فرایندها، محصولات و استفاده از شرکا را پوشش می دهد.

فرایندها، تسک ها و چک لیست هایی که در ITIL شرح داده می شوند، مختص سازمان خاصی نیستند، اما می توانند توسط هر سازمانی اجرا شوند و به سازمان یک فریمورک برای برنامه ریزی، پیاده سازی و اندازه گیری خدمات فناوری اطلاعات ارائه می دهد.

ITIL در سال 1989 توسط اداره Her Majesty's Stationery) HMSO) در بریتانیا از طرف آژانس مرکزی ارتباطات و مخابرات (CCTA)، که در حال حاضر در اداره بازرگانی دولتی (OGC) قرار دارد، منتشر شد.

ITIL به مدیران کسب و کار و مدیران فناوری اطلاعات کمک می کند تا به مشتریان به نحو موثری خدمات ارائه دهند و از این طریق اعتماد و رضایت مشتری را به دست آورند.

انتشارات اصلی ITIL شامل مجموعه ای از پنج کتابچه راهنمای: استراتژی خدمات، طراحی خدمات، انتقال خدمات، عملیات سرویس و مدیریت خدمات پیوسته است.

حوزه هایی که ITIL در آن ها نقش موثری ایفا می کند در ذیل آمده است:

 • برنامه ریزی استراتژیک IT و کسب و کار
 • ادغام و هماهنگی اهداف IT و کسب و کار
 • پیاده سازی پیشرفت مستمر
 • جمع آوری و حفظ منابع و مجموعه های مهارت مناسب
 • کاهش هزینه ها و هزینه های کل مالکیت
 • نشان دادن ارزش کسب و کار به IT
 • دستیابی و نشان دادن ارزش برای پول و بازگشت سرمایه گذاری
 • سنجش اثربخشی و کارآمدی سازمان فناوری اطلاعات
 • توسعه مشاغل و روابط کسب و کار و فناوری اطلاعات
 • بهبود موفقیت تحویل پروژه
 • مدیریت کسب و کار ثابت و تغییر فناوری اطلاعات

مزایای ITIL

 • ساختار واضح سازمان
 • خدمات زیرساختی کنترل شده
 • افزایش رضایت مشتری
 • بهبود دسترسی به خدمات
 • مدیریت مالی
 • افزایش قدرت تصمیم گیری
آیا این نوشته را دوست داشتید؟