لامپ در واقع از آب شور تغذیه می شود

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

با فانوس هایدرلایت نیازی به باتری نیست زیرا با آب شور کار می کنند. این فانوس ها به جای آن از یک سلول انرژی استفاده می کنند. ذرات باردار موجود در آب شور، الکتریسیته را در سراسر سلول هدایت می کنند. به کار انداختن فانوس ساده است. فقط سلول را در آب نمک فرو کنید یا فقط چند قاشق چایخوری نمک را به آب معمولی اضافه کنید. این نور را برای بیش از 250 ساعت فراهم می کند و برای علاقه مندان به فضای باز عالی است.

Lamp Is Actually Powered By Saltwater Tech Insider 1:36

There is no need for batteries with Hydralight lanterns because they run on saltwater. These lanterns use an energy cell instead. The charged particles in the saltwater conduct electricity across the cell. Getting the lantern to work is simple. Just dip the cell in saltwater or just add a couple teaspoons of salt to regular water. It will provide light for over 250 hours and is great for outdoor enthusiasts.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط