یادگیری واژگان انگلیسی | 2000 اصطلاح و افعال عبارتی در اسپیکینگ انگلیسی همراه با مثال

دسته بندی ها: آموزش مکالمه زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

یادگیری 2000 اصطلاح رایج و افعال عبارتی در انگلیسی همراه با معنی و مثال آنها.

Learn English Vocabulary: 2000 idioms and Phrasal verbs in English speaking with Example All English Lessons — build your vocabulary 4:45:49

Learn 2000 common Idioms and phrasal verbs in English with meanings and Examples.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط