آموزش زبان و ادبیات

ادبیات درباره چیست؟ آیا فقط شکسپیر است؟ 

مطالعه زبان و ادبیات از ما متفکران بهتری می سازد. ما را به دیدن چند جانبه بودن موقعیت ها سوق می دهد و بنابراین وسعت دید شما را گسترش می دهد و شما را به سمت رویاها و راه حل هایی سوق می دهد که در غیر این صورت تصور نمی کردیم.

در رشته ادبیات، دانش‌ جویان متون ادبی متنوعی از ژانرهای نثر، شعر و نمایشنامه را می‌خوانند. متن ها می توانند از آثار کلاسیک مانند شکسپیر تا آثار مدرن مانند پسری با پیژامه راه راه اثر جان بوین را دربر گیرند. بزرگترین ارزش ادبیات این است که همدلی را ترویج می کند زیرا درک بیشتری از شرایط انسانی در کودک ایجاد می کند.

ارزش‌ها و مهارت‌هایی که از طریق ادبیات آموخته می‌شوند به خوبی به دانش‌جویان در انتخاب رشته‌های حرفه‌ای کمک می‌کنند. این شامل، از جمله، دیپلماسی و روابط خارجی، مهمان نوازی و گردشگری، مهندسی، خدمات حقوقی، آموزش، تجارت و مراقبت های بهداشتی است.

ادبیات همچنین مهارت های تفکر انتقادی و خلاق را در دانش جویان ایجاد می کند و دانش جویان را تشویق می کند تا بین مسائل جهانی و محلی پیوند برقرار کنند. این شامل مذاکره با دیگران از طریق همکاری و ارتباط موثر است. اینها در قرن بیست و یکم ضروری هستند، زیرا مشاغل بیشتری با توسعه هوش مصنوعی منسوخ می شوند. کسانی که می‌خواهند مرتبط باقی بمانند، می‌توانند کاری را انجام دهند که تفکر ماشینی نمی‌تواند انجام دهد، و ادبیات دقیقاً چنین مهارت‌هایی را توسعه می‌دهد.

نظرتون درباره این نوشته چیه؟ عالیه بد نیست خوب نبود