لاکهید مارتین در حال پرتاب کپسول‌های فضایی به داخل اقیانوس برای مطالعه تأثیراتشان است

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

به فضا و فراتر از آن! سفینه فضایی اوریون ناسا انسان‌ها را بیش‌تر از پیش به جلو می‌برد و امنیت الویت شماره یک در این مأموریت است. لاکهید مارتین سال‌هاست که اورین را با پرتاب کپسول‌ها به داخل اقیانوس تست می‌کند.

مهندس‌ها اطلاعات امنیتی مهم اوریون که شامل عملکرد سپر گرمایی، باز شدن چتر و دیگر موارد می‌شود را جمع می‌کنند. روزی، اوریون فضانوردها را به مریخ می‌برد و می‌تواند تا هزار روز در اعماق فضا پیمایش کند. حتی اگر 4000 درجه باشد، برای اوریون مشکلی پیش نمی‌آید. محافظ اوریون از طوفان‌های تابشی آن را محافظت می‌کند. در شرایط اضطراری فضانوردها همیشه می‌توانند به خانه برگردند. از پس 3218 کیلومتر بر ساعت بر می‌آید و سیستم حمایت از حیات آن بو و گرما را در طول تمرین‌ از بین می‌برد. اولین پرواز سرنشین‌دار آن در اوایل 2021 می‌تواند اتفاق بیفتد.

Lockheed Martin Is Swinging Space Capsules Into The Ocean To Study Its Impact Tech Insider 1:48

To infinity and beyond! NASA's Orion spacecraft will take humans farther than ever before and safety is the number one priority for the mission. Lockheed Martin has been testing Orion for years by swinging space capsules into the ocean.

Engineers collect Orion's critical safety data that include heat shield performance, parachute deployment and more. One day, Orion will take astronauts to Mars and will be able to trek for 1,000 days in deep space. Even if it's 4,000 degrees, Orion won't sweat. Orion's shelter protects against radiation storms. In case of emergency, astronauts can always get back home. It can handle speeds up to 2,000 mph and its life support system clears out heat and odor during exercise. The first manned flight could happen as early as 2021.

Tech Insider tells you all you need to know about tech: gadgets, how-to's, gaming, science, digital culture, and more.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط