(SOLIDWORKS Product Data Management (PDM به شما این امکان را می دهد تا طراحی داده را در طول چرخه عمر تولید محصول پیگیری کنید. PDM برای همکاری تیمی و کار در محیط های چند کاربری ضروری است. این دوره مبانی SOLIDWORKS PDM را به مهندسان و طراحانی که از قبل با SOLIDWORKS آشنا هستند، آموزش داده و همچنین به نحوه ی کارکرد نرم افزار و موارد مورد نیاز برای اجرای آن می پردازد. در ادامه نحوه ی ایجاد vault برای پروژه شما، افزودن کاربران،  گروه ها و گردش کار را خواهید آموخت. همچنین نحوه ی افزودن اشیا به vault، نحوه ی بررسی و بازبینی فایل ها، کار با نسخه ها، متغیر ها و کارت های داده توضیح داده خواهد شد. در طول دوره مربی David Antanavige ، نکاتی را برای پیگیری تغییرات، سازماندهی پروژه ها و حفظ منابع فایل، متذکر می شود.

سرفصل ها:

 • راه اندازی PDM
 • ایجاد vault
 • ایجاد کاربران و گروه ها
 • تنظیم مجوزها
 • کار با کارت داده
 • جستجوکردن
 • ایجاد یک پروژه جدید
 • افزودن فایل ها به vault
 • نسخه برداری در PDM
 • کار offline و online
 • راه اندازی اطلاعات
 • ملزومات و نصب سرور
 • نصب PDM روی سرور
 • پایگاه داده و بایگانی سرور
 • فعال سازی
 • تغییر نصب برای افزودن ابزارهای مدیریتی و مشتری
 • ارتقا یافتن به سطح حرفه ای
 • ایجاد یک vault
 • الزامات مشتری و فرآیند نصب
 • ایجاد نمای موضعی از vault
 • بارگذاری یک فایل cex .
 • ابزار مدیریت
 • ایجاد کاربران و گروه ها
 • تنظیم مجوز کاربر و گروه
 • Log کردن فایل
 • تایید نصب و نسخه های صحیح
 • رابط PDM
 • رابط Windows Explorer
 • رابط افزودنی مشتری
 • متغیرها و خواص
 • کارت داده
 • ویرایشگر کارت داده
 • محل مورد استفاده
 • جستجو با استفاده از PDM
 • Bill of materials
 • کپی و انتقال Tree
 • شروع پروژه جدید در PDM
 • ایجاد ساختار پوشه
 • افزودن فایل ها به vault
 • بررسی و تایید
 • نسخه ها در مقابل اصلاح
 • دریافت نسخه
 • حذف و تخریب
 • کار offline در مقابل online
 • نتیجه