بتن ریزی کامل با این دستگاه

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

دستگاه 5700-C توسط PowerCurber بتن را به اشکال و خطوط کامل می ریزد. این دستگاه برای ایجاد حاشیه، ناودان، پیاده روها و دیوارهای سد طراحی شده است. اگر شرایط خوب باشد، دستگاه می تواند تا 1000 فوت خطی در ساعت بتن ریزی کند.

Machine Pours Concrete Perfectly Tech Insider 3:19

The 5700-C machine by PowerCurber pours concrete into perfect shapes and lines. The machine is designed to make curbs, gutters, sidewalks, and barrier walls. If conditions are good, the device can pour as much as 1,000 linear feet per hour.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط