این دستگاه اتصالات راه آهن را جابجا می کند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این دستگاه بدون نیاز به حذف هیچ یک از خطوط راه آهن، اتصالات راه آهن را جایگزین می کند. ریل های راه آهن از سه قسمت تشکیل شده است: ریل های فولادی طولانی که قطارها روی آن حرکت می کنند، اتصالات راه آهن و ریل، که سنگ های بین ریل ها هستند. این دستگاه از تعویض کننده اتصالات استفاده می کند.

Machine Replaces Railway Track Ties Tech Insider 3:14

This machine replaces railway ties, all without having to remove any of the railway track. Railroad tracks are made of three parts: the long steel rails that the trains run on, railway ties and track ballast—which are the stones in between the tracks. The machine uses a tie changer, which is capable of removing ballast on the tracks. This allows it to grab the railway ties for replacing. The ties are attached back to the track using fastening clips and then the ballast is smoothed back out.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط