این ماشین لباس های شما را در چند دقیقه تا می کند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این دستگاه ظرف چند دقیقه لباس های شما را تا می کند. نام آن FoldiMate است و از سال 2016 در حال توسعه است.

Machine Will Fold Your Laundry In Minutes Tech Insider 3:13

This device will fold your laundry in just a few minutes. It's called FoldiMate and it has been in development since 2016.

The FoldiMate is just slightly taller than a washing machine and takes up just as much floor space. According to its makers, the FoldiMate can fold a full wash in less than 4 minutes.

The machine can handle most shirts, trousers, and t-shirts up to XXL sizes. It can even fold towels and pillowcases too.

FoldiMate won't be available to the public until late 2019 but customers can pre-order a FoldiMate on the company's website.

لینک های دانلود حجم فایل: 15.0MBmachine-will-fold-your-laundry-in-minutes-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط