ماشین‌ها با دقت باورنکردنی جاده ها را رنگ آمیزی می کنند.

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این ماشین ها می توانند علائم جاده را در چند ثانیه نقاشی کنند. آنها توسط STiM در بلاروس ساخته شده اند. رنگ آن از ترموپلاستیک تشکیل شده است. همچنین از دانه های شیشه ای منعکس کننده برای دوام بیشتر خطوط و نمایان شدن آنها استفاده می کند. برخی از خودروهای آنها حتی می توانند به صورت خودران استفاده شوند.

این ماشین ها در اندازه های گوناگون تولید می شوند و آنها را قادر می سازد تا کارهای مختلفی مانند نقاشی بزرگراه و نقاشی داخل شهر را انجام دهند.

Machines Spray Paint Roads With Incredible Precision Tech Insider 3:13

These machines can paint road markings in seconds. They're made by STiM in Belarus. The paint it made up of thermoplastics. It also uses reflective glass beads to make the lines last longer, and be more visible. Some of their vehicles can even be used driverless.

The machines come in various sizes, enabling them to perform different tasks such as highway painting and inner-city painting.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط