با ربات ژاپنی آشنا شوید که می تواند حرکت های فشرده انجام دهد و بدمینتون بازی کند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

Kengoro را بشناسید، رباتی که از انسان الگو گرفته و قادر به انجام تمرینات بدنی است. ماشین انسان نما را می توان در حال انجام حرکت های پرتاب و کرانچ مشاهده کرد و حتی می تواند بدمینتون بازی کند. محققان ژاپنی در آزمایشگاه JSK دانشگاه توکیو این روبات را ساخته اند تا شباهت زیادی به آناتومی بدن انسان داشته باشد.

 

 

Meet The Japanese Robot That Can Do Push-Ups And Play Badminton Tech Insider 3:13

Meet Kengoro, a robot modelled after humans who is capable of completing physical exercises. 

The humanoid machine can be seen doing push-ups and crunches, and can even play badminton.

Japanese researchers at the University of Tokyo's JSK lab has created the robot to closely resemble the anatomy of the human body. 

It features sensors in its joints and has over 100 motors that replicate the muscle and skeletal structure found in humans. It's creators believe that Kengoro can help us better understand our bodies and the neural networks that control them through the data it collects when doing exercises.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط