انفجار شهاب سنگ در بالای میشیگان و کانادا

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

یک شهاب سنگ آسمان شب را هنگام منفجر شدن در بالای میشیگان روشن کرد. انفجار حاصله به حدی قوی بود که باعث لرزش ساختمان های منطقه شد.

تماشاگران از انفجار 2.0 ریشتری که در دوربین های امنیتی مختلف در منطقه ضبط شده بود، متحیر و مبهوت شدند.

Meteor Explodes Just Above Michigan And Canada Tech Insider 2:37

A meteor lit up the night sky as it exploded just above Michigan. The meteor was seen around 8pm local time. The resulting explosion was so powerful that it caused tremors and shook buildings in the area.

Onlookers were stunned and intrigued by the 2.0 magnitude explosion, which was caught on various security cameras in the area. Many took to social media to express their surprise.

لینک های دانلود حجم فایل: 9.0MBmeteor-explodes-just-above-michigan-and-canada-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط