جنگل های کوچک بارانی، آب را فیلتر می کنند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

چرا وقتی می توانید آب خود را از یک جنگل کوچک بارانی تهیه کنید، از یک فیلتر آب معمولی استفاده می کنید؟ این دقیقاً همان چیزی است که پراتیک قوش ساخته است. سیستم تصفیه او Drop by Drop نامیده می شود که نام مناسبی است زیرا این سیستم 3/4 فنجان آب تمیز در یک روز تولید می کند.

Mini Rain Forest Filters Water Tech Insider 1:32

Why use a normal water filter when you can get your water from a mini-rain forest? That's exactly what Pratik Ghosh built. His filtration system is called Drop by Drop which is a fitting name because this system generates a 3/4 cup of clean water in one day.

First, the plants' roots absorb the water. There, it evaporates and is then collected for drinking. Ghosh claims that this process filters out nitrates, heavy metals, chlorine, and bacteria. Ghosh hopes that the system can be scaled up and wants to utilize unused rooftop space.

لینک های دانلود حجم فایل: 4.0MBmini-rain-forest-filters-water-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط