آموزش های Packtpub

 • آموزش پیشرفته CSS

آموزش پیشرفته CSS

شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۳۰
 • آموزش پیشرفته D3.js

آموزش پیشرفته D3.js

شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۳۰
 • دوره Mastering Express Web Application Development

دوره Mastering Express Web Application Development

شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۲۹
 • آموزش پیشرفته Git

آموزش پیشرفته Git

شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۲۷
 • دوره Mastering MEAN Web Development

دوره Mastering MEAN Web Development

شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۲۷
 • آشنایی با Dart

آشنایی با Dart

دوشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۵:۵۳
 • ساخت اپلیکیشن چندسکویی موبایل با Ionic

ساخت اپلیکیشن چندسکویی موبایل با Ionic

دوشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۵:۵۳
 • توسعه وب با Django

توسعه وب با Django

دوشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۵:۵۲
 • آموزش Play Framework برای طراحی وب

آموزش Play Framework برای طراحی وب

پنج شنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ساعت ۱۷:۳۳
 • آموزش طراحی وب سایت واکنشگرا موسسه Packtpub

آموزش طراحی وب سایت واکنشگرا موسسه Packtpub

دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۲۳
 • دوره Building Interactive Dashboards with Tableau

دوره Building Interactive Dashboards with Tableau

چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ - ساعت ۱۰:۰۹