روبات باتلر شما را در اطراف خانه شما دنبال می کند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این ربات می تواند شما را دنبال کند و زندگی شما را آسان کند. Temi یک روبات دستیار شخصی متحرک است. Temi نقشه خود را می آموزد و به روز می کند تا شما را دنبال کند و در نهایت می توان به مکان های خاصی دستور داد.

Robot Butler Follows You Around Your Home Tech Insider 1:43

This robot can follow you around and make your life easier. Temi is a mobile personal assistant robot. Temi learns and updates its map as it follows you around and can eventually be ordered to go to specific locations. Temi is 3 feet tall and weighs just 20 pounds. The short phrase "Hey, Temi" summons the robot. It answers questions similar to Alexa and Google Home, makes video calls, and takes photos and videos on command. Temi uses facial and voice recognition to identify you. A three-hour charge gets you eight hours of battery life and it automatically charges itself when power gets low. Temi costs $1,500. Are you ready for your personal robot butler?

لینک های دانلود حجم فایل: 5.0MBrobot-butler-follows-you-around-your-home-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط