آیا برای زنده ماندن باید واقعاً ادرار خود را بنوشید؟

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

بسیاری از نجات دهندگان از ادرار به عنوان راهی عالی برای جلوگیری از کم آبی بدن در شرایط شدید نام برده اند، اما این درست نیست. علی رغم اینکه ادرار، تقریباً 95 درصد از آب تشکیل شده است ،باز هم مملو از آلودگی و مقدار کمی باکتری است که می تواند وضعیت را بدتر کند.

Should You Actually Drink Your Own Pee To Survive? Tech Insider 3:12

Many survivalists have cited urine as a great way to avoid being dehydrated in extreme situations but that isn't completely true.
Despite being composed of almost 95% water, pee still has waste and trace amounts of bacteria that could make a bad situation worse.

لینک های دانلود حجم فایل: 18.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیshould-you-actually-drink-your-own-pee-to-survive-git.ir.mp4 should-you-actually-drink-your-own-pee-to-survive-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط