ژاکت خورشیدی در شب، شما را قابل مشاهده می کند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این ژاکت توسط خورشید تغذیه می شود و ژاکت شارژ خورشیدی نامیده می شود. قیمت آن 350 دلار است و توسط Vollebak ساخته شده است. این ژاکت در طول روز نور خورشید را ذخیره می کند و شب می درخشد و برای دویدنهای دیروقت بسیار مناسب است.

Solar Powered Jacket Keeps You Visible At Night Tech Insider 1:34

This jacket is powered by the sun and it's called the Solar Charged Jacket. It costs $350 and it is made by Vollebak. The jacket stores sunlight during the day and glows at night making it perfect for those late-night runs.

It also functions as a lightweight rain jacket, only weighs 230g, and can pack down for easy storage. Vollebak says the jacket can shine for 12 hours off of just a few hours of sunlight.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط