دانش آموزان و محققان با استفاده از روبات ها یک غرفه از فیبر کربن ساختند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این غرفه توسط روبات ها و هواپیماهای بدون سرنشین ساخته شده است. محققان و دانشجویان دانشگاه اشتوتگارت از فیبر کربن و شیشه در ساختمان استفاده کردند. کامپوزیت های سبک وزن قوی هستند که اجازه می دهد تا مدل های چشمگیر را ایجاد کند. ساختار نیز بر اساس طبیعت است.

Students And Researchers Built A Pavilion Out Of Carbon Fiber Using Robots Tech Insider 1:33

This pavilion was built by robots and drones. Researchers and students from the University of Stuttgart are studying the use of carbon fiber and glass in construction. Typical fabrication doesn't allow for too much creativity. The lightweight composites are strong, which allow for some impressive shapes. The structure is also based on nature. It mimics the silk hammocks spun by moth larvae which shows in its bent, winding structure. Robots created the smooth fiber weaving process, and drones were also used to cover more ground. The resulting pavilion is 39 feet long, weighs 2,200 pounds, and 112 miles of woven glass and carbon fiber were used. Who knew nature could inspire such stunning architecture?

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط